Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy

W dniu 11 października br. w Rzeszowie odbyło się Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy pod hasłem „Karpaty – wspólna przestrzeń społeczno – gospodarcza u progu nowych wyzwań”. Forum poświęcone było dyskusji, wymianie poglądów oraz zaprezentowaniu planów związanych z budową partnerstwa na rzecz rozwoju obszarów peryferyjnych, takich jak Karpaty. Swoją obecnością zaszczycił nas Marszałek Sejmu RP, Pan Marek Kuchciński, posłowie, samorządowcy, przedstawiciele środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i to nie tylko z kraju ale i z Europy. Podczas siedmiu, zróżnicowanych tematycznie paneli dyskutowano o rozwoju turystyki w Karpatach, polityce międzynarodowej, ochronie środowiska, marketingu terytorialnym, rozwoju i roli mediów społecznościach, zaprezentowano także ciekawe projekty i pomysły realizowane na obszarze Karpat w ciągu ostatnich lat. Forum stanowiło także doskonałą platformę wymiany doświadczeń i know-how a także nawiązywania nowych partnerstw, które mamy nadzieję przełożą się na kolejne, ciekawe inicjatywy w przyszłości.

Forum zorganizowano w ramach projektu "Wędrowanie bez plecaka - wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza" Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Więcej zdjęć na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/VisitCarpathia/posts/2243087332602574