Zielonym szlakiem do Pustelni św. Jana z Dukli

Wędrówkę po karpackich szlakach zaczniemy od spotkania z jednym z najbardziej znanych okolicznych świętych – Janem z Dukli. Żył on w XV wieku i już jako młodzieniec osiadł w Trzcianie koło Dukli, gdzie prowadził życie pustelnicze. Samotny tryb życia ukształtował w nim powołanie do życia w zakonie – wstąpił do franciszkanów, a później do bernardynów. Swoją posługę duszpasterską pełnił w Krośnie i we Lwowie, gdzie zmarł w 1484 roku. Jan z Dukli został kanonizowany w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II, podczas jego pielgrzymki do Polski.

Pustelnia, która upamiętnia miejsce pobytu świętego w tych okolicach, znajduje się na wzgórzu Zaśpit. Według legendy powstała dzięki Marii Amelii, której to we śnie ukazał się Jan z Dukli i polecił wybudować kaplicę. Oprócz niej, znajduje się tu także dom rekolekcyjny oraz źródełko w grocie. Miejsce jest licznie odwiedzane, nie tylko przez turystów wędrujących przez Beskid Dukielski, ale też przez pielgrzymów pragnących odwiedzić miejsce kultu świętego.

Wędrówkę do Pustelni św. Jana możemy rozpocząć w Barwinku, który od miejsca docelowego dzieli ok. 17 km trasy, biegnącej przede wszystkim przez malowniczy las. Na szlaku znajdują się dwa odcinki o znacznych przewyższeniach terenu (z Zyndranowej przez Czerwony Horb i Ostrą oraz z Tylawy przez Dziurcz, Czerteż i Garb), które mogą sprawić problemy osobom mniej przygotowanym kondycyjnie. Wiele jest jednak urokliwych zakątków, przy których można na chwilę się zatrzymać, odpocząć, zachwycić się świeżym powietrzem i mistycznymi okolicami – w końcu te rejony kiedyś przemierzał święty!

Interesującym miejscem na dłuższą przerwę może być Skansen Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, w którym znajduje się m.in. zabytkowy wiatrak, rekonstrukcja kaplicy z przełomu XIX i XX wieku oraz koniusznia, gromadząca militaria z czasów wojen światowych. Skansen ten znajduje się przy początku szlaku, należy zatem dobrze rozłożyć spędzony tam czas, aby o odpowiedniej porze dotrzeć do Pustelni.

Mniej więcej w połowie szlaku znajduje się rezerwat przyrody Przełom Jasiołki, obejmujący przełomowy odcinek rzecznej doliny i północny stok Ostrej. Jeżeli będziemy mieć szczęście, możemy zaobserwować tutaj bociana czarnego!

Zielony szlak z Barwinka do Pustelni św. Jana z Dukli polecany jest przede wszystkim bardziej doświadczonym turystom, którym nie straszne są przewyższenia i trudne warunki na szlaku – w deszczowej porze może on prowadzić przez dosyć błotniste tereny.

Z przebiegiem szlaku można zapoznać się na stronie:

http://wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com/trasa/4