Z życia Euroregionu

O Karpatach w Krynicy

Krynica co roku gości największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – Forum Ekonomiczne. Uczestniczą w nim przedstawiciele ponad 60. krajów. Szefowie rządów i parlamentów, przedstawiciele mediów oraz eksperci z różnych dziedzin rozmawiają o sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej. W roku 2017 nie zabrakło dyskusji zarówno na temat turystyki, jak i samych Karpat. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska reprezentował pan Dawid Lasek, Wiceprezes Zarządu, były wiceminister ds. turystyki. Rozmawiano między innymi o potencjale turystycznym Karpat, wykorzystaniu jego bogactwa i zwiększeniu atrakcyjności marki regionu. Prelegenci zwracali także uwagę na potrzebę tworzenia narzędzi współpracy dla przedsiębiorców oraz wykorzystaniu cyfryzacji i wprowadzania nowych form turystyki.

 

Uruchomiono kolejny nabór na mikroprojekty w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oś 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Pogranicze polsko-słowackie to potencjał kulturowy i przyrodniczy o ogromnej wartości. Odpowiednio zaplanowane i skoordynowane działania mogą w znacznym stopniu przyczynić się do jego większej rozpoznawalności, a tym samym do wzrostu ruchu turystycznego i poprawy jakości życia mieszkańców. Pielęgnowanie tradycji, zwyczajów oraz dbałość o nasze dziedzictwo może być ułatwiona dzięki dofinansowaniom udzielanym w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Udział w programie daje beneficjentom szansę na wymianę doświadczeń oraz pomysłów na dalszą współpracę, a zdobyta w ten sposób wiedza pozwala na wzbogacenie oferty turystyczno-kulturowej oraz bardziej efektywną promocję. Jednostki zainteresowane udziałem w realizacji wspólnych celów mają teraz ku temu doskonałą okazję: ruszył właśnie II nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów. Uczestniczyć w nim mogą m.in. jednostki samorządowe i oświatowe, stowarzyszenia non-profit, szkoły, instytucje kultury. Warto zapoznać się z zasadami składania wniosków i przystąpić do programu dbałość o dziedzictwo leży w naszym wspólnym interesie i dzięki naszemu zaangażowaniu może ono przetrwać jeszcze wiele lat!

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie Euroregionu:  http://www.karpacki.pl/ii-nabor-mikroprojektow/