Łemkowie i Bojkowie - dziedzictwo kulturowe pogranicza

Ukryte wśród pól, w cichych leśnych zakamarkach, zaklęte w ciszy świątyń i zakątkach karpackich wsi i miasteczek – nasze dziedzictwo historyczne. Zapominane w wielu miejscach ślady bytności kultury i dziejów łemkowskich i bojkowskich, żyjących właśnie tutaj na pograniczu Polski, Słowacji i Ukrainy.  Ich tradycje, wierzenia, język i kultura, często tak różne od naszych i tym bardziej warte pielęgnowania.  

Łemkowie i Bojkowie to dwie grupy etnograficzne górali ruskich o wspólnych korzeniach. O ile Łemkowie jeszcze przetrwali w zawirowaniach historii, o tyle Bojkowie i wiedza o nich niemal zanikła. Tym bardziej istotne jest odkrywanie śladów  obu kultur i zachowanie tego dziedzictwa nie tylko w pamięci potomnych. Zachęcamy gorąco do podążania szlakami pogranicza i odkrywania naszej kultury i historii.

Wkrótce rusza 36. Лемківска Bатра в Ждини / 36. Łemkowska Watra z Zdyni więc tym goręcej zapraszamy.

Więcej o Bojkach i Łemkach przeczytacie w artykułach :

http://rzeszowska24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3246:bojkowie-i-%C5%82emkowie-%E2%80%93-kultury,-o-kt%C3%B3rych-warto-pami%C4%99ta%C4%87&catid=95:turystyka&Itemid=113

http://biwakowicz.pl/turystyka/bojkowie-i-lemkowie-kultury-o-ktorych-warto-pamietac/