Zaproszenie do udziału w Karpackim Festiwalu Wędrowca – prezentacja oferty turystycznej

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska ma przyjemność poinformować, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza” dofinansowanego ze środków Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, w dniu 07.07.2018 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku organizuje wydarzenie plenerowe promujące turystykę pieszą pn. „Karpacki Festiwal Wędrowca”.

Festiwalowi będzie towarzyszył szereg atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, a wśród nich: degustacja produktów regionalnych, zawody sportowe, spotkania edukacyjne z osobami związanymi z turystyką pieszą, przegląd kultury karpackiej, koncerty zespołów muzycznych i tanecznych zorientowanych na krzewienie dziedzictwa kulturowego związanego
z pograniczem, questy, warsztaty rękodzielnicze, gry i zabawy itp.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zaprezentowania oferty turystycznej regionu/miejscowości na jednym ze stoisk dostępnych podczas Festiwalu. Jeśli posiadają Państwo w swoich ofertach pakiety turystyczne, które eksponują uniwersalne karpackie wartości jak: autentyczność, wielokulturowość, wymiary przestrzeni oraz unikalną przyrodę zapraszamy do współpracy.

Jesteśmy otwarci również na przekazanie materiałów informacyjno-promocyjnych, które mogłyby być za naszym pośrednictwem rozdysponowywane podczas wydarzenia i stanowić promocję Państwa regionu/miejscowości.

Chęć udziału w wydarzeniu w roli współwystawcy należy potwierdzić poprzez  przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego w linku poniżej do dnia 20.06.2018 r. na adres: mwedrychowicz@karpacki.pl.

Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Wędrychowicz pod numerem telefonu 17 852 52 05 mwedrychowicz@karpacki.pl.

ZAPRASZAMY!!!!

http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,693,zaproszenie-do-udzialu-w-karpackim-festiwalu-wedrowca-prezentacja-oferty-turystycznej.html