Konno przez polsko-słowackie pogranicze

Turystyka konna na sąsiadującym ze sobą obszarze Polski i Słowacji wciąż jeszcze zaliczana jest do niszowych, jednakże zauważyć należy, iż wykonuje się coraz więcej działań, aby rozpowszechnić tę dziedzinę. Powstaje coraz więcej ośrodków jeździeckich i hodowli, wytyczane są kolejne szlaki, powstaje infrastruktura zapewniająca odpowiedni odpoczynek zarówno dla jeźdźców, jak i dla koni. Niemały udział w popularyzacji turystyki konnej ma także Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, które uczestniczyło w wielu programach dotyczących turystyki konnej, poprawy jej jakości i dostępności. Jednym z nich był program „Turystyka konna bez granic” – polsko-słowacka wymiana doświadczeń w kontekście rozwoju pogranicza, dzięki któremu udało się przeprowadzić szereg działań promujących turystykę konną, zorganizować szkolenia i imprezy.

Systematyczne poruszanie tematów turystyki jeździeckiej na różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach ma niemałe odbicie w rzeczywistości: w samych Bieszczadach istnieje ponad 60 km tras konnych, na które wyruszyć można z dwóch ośrodków: Zachowawczej Hodowli Konia Huculskiego w Wołosatem oraz Stanicy Turystyki Konnej w Tarnawie Niżnej. Powstał także transgraniczny szlak konny, o łącznej długości 210 km, biegnący z Odrzechowej, przez Lipowiec, słowacką Mikovą i kończący się w Witażowcach (Víťazovce). Przy szlaku tym znajduje się wiele punktów postojowych oraz ośrodków jeździeckich, a prowadzi on przez malownicze tereny z ciekawymi zabytkami – jest to również najniższa część łańcucha Karpat.

Niezwykle ważnym elementem popularyzowania turystyki konnej jest prowadzenie kursów i szkoleń – nie tylko dla osób chętnych rozpocząć swoją przygodę z jeździectwem, ale i dla kadry instruktorów, którzy są w pewnym stopniu najważniejszym ogniwem łączącym amatorów jazdy konnej z przygodą na szlaku. To właśnie dzięki ich profesjonalnemu podejściu oraz miłości do koni możliwe jest zaszczepienie tych wartości w początkujących jeźdźcach. Jazda konna ma jeszcze jeden, niezwykle ważny walor: stanowi ona doskonałą metodę rehabilitacji. Hipoterapia jest szeroko stosowana u osób w różnym wieku, a efekty jej działania są wyraźnie widoczne. Już w starożytności znany był dobroczynny wpływ kontaktu z końmi dla zdrowia, a XX-wiecznej medycynie udało się te poglądy rozpowszechnić. Ten kolejny aspekt turystyki konnej pokazuje, że warto dbać o jej rozwój: nie tylko turystyki ekstremalnej, na szlaku i w dzikich ostępach, ale też tej tuż przy stadninach, pomagającej wrócić do dobrej kondycji.