Relacja ze szkolenia „DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE W PROMOCJI REGIONU I TURYSTYKI PIESZEJ” na Słowacji

W dniach 22-23.03.2018 r. w ramach projektu „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza” Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Słowacja Północ zorganizowało kolejne szkolenie mające na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi trendami z zakresie promocji regionu, między innymi turystyki pieszej.

Spotkanie odbyło w Lesnicy, malowniczym miejscu pod Trzema Koronami, gdzie wokół króluje rzeka Dunajec. Właśnie tam przebiega granica państwowa, której dziś praktycznie nie widać. Takie miejsce i karpacki klimat zdecydowanie sprzyjały pracy.

W pierwszym dniu spotkania odbyło się  pasowanie wybranych gości na górali, którego dokonał Ján Gondek, niepisany król górali pienińskich, oraz Jozef Polacko, koordynator projektu po stronie słowackiej.

Podczas warsztatów uczestnicy z wielką pasją dzielili się swoimi doświadczeniami opowiadając o swoich inicjatywach realizowanych na rzecz rozwoju turystyki.

Ostatnim punktem warsztatów była prezentacja ciekawych inspiracji turystycznych dotyczących kampanii marketingowych obszarów przyrodniczo-kulturowych w Europie i na świecie podkreślających różnorodność regionów.

Dziękujemy prowadzącym za przeprowadzenie warsztatów, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział i chęć uczestnictwa w tego typu szkoleniu. Zapraszamy do śledzenia naszych stron www.karpacki.pl oraz wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com, gdzie niebawem zamieszczona będzie informacja dotycząca kolejnych dwóch szkoleń.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.