Zaproszenie na szkolenie teoretyczno – warsztatowe

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pn. TURYSTYKA PIESZA NA OBSZARZE POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO – ATRAKCJE PRZYRODNICZE I KULTUROWE, SZLAKI TURYSTYCZNE, które odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Zajeździe pod Caryńską w Ustrzykach Górnych.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki.  Celem szkolenia jest zachęcenie uczestników do pieszych wędrówek oraz przekazanie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. 

Podczas szkolenia przewidziane jest piesze przejście wybranym szlakiem przy użyciu aplikacji „Wędrowanie bez plecaka”

Zapraszamy do zapoznania się z programem szkolenia ( dostępny do pobrania na http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,673,zaproszenie-na-szkolenie-teoretyczno-warsztatowe.html). Termin nadsyłania zgłoszeń 10.04.2018 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod numerem tel.:
+48 17 857 63 69, wew. 25, e-mail: mwedrychowicz@karpacki.pl. Osobą kontaktową jest Pani Monika Wędrychowicz.