Relacja ze szkolenia „DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE W PROMOCJI REGIONU I TURYSTYKI PIESZEJ”

Dlaczego karpackie pogranicze polsko-słowackie staje się światowym kierunkiem turystycznym? Jak dotrzeć do duszy turysty?

Na te i inne pytania próbowano uzyskać odpowiedzi podczas dwudniowego szkolenia zorganizowanego przez Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w dniach 20-21.02.2018 roku w Ustrzykach Górnych w ramach projektu „Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza”.

W trakcie szkolenia zaprezentowany został produkt turystyczny Wędrowanie bez plecaka wraz z nowoczesną aplikacją mobilną zawierającą zidentyfikowane szlaki turystyczne pogranicza polsko-słowackiego. Każdy uczestnik mógł pobrać i sprawdzić jak działa aplikacja.

Podczas warsztatów uczestnicy z wielką pasją dzielili się swoimi doświadczeniami opowiadając o swoich inicjatywach realizowanych na rzecz rozwoju turystyki. Wśród prezentowanych przykładów były oferty związane z tworzeniem questów, czyli wypraw odkrywców po trasach, na których można podczas wędrowania rozwiązywać zagadki, kolejno oferty dotyczące cyklicznych imprez na pograniczu jak np. na zaporze w Myczkowcach Bieszczadzkie Konfrontacje Kulinarne czy Manewry Szwejkowskie w Przemyślu, za które odpowiada Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka, oferty dotyczące pobytu w wioskach tematycznych np. wioska miłośników fantasy niedaleko Przemyśla, w której można mieć wrażenie, że wyobraźnia i senne marzenia stają się rzeczywistością. Reasumując uczestnicy pokazali szeroki wachlarz możliwości promocji regionu i rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Ostatnim punktem warsztatów była prezentacja ciekawych inspiracji turystycznych dotyczących kampanii marketingowych obszarów przyrodniczo-kulturowych w Europie i na świecie podkreślających różnorodność regionów.

Dziękujemy firmie Synergia z Lublina za przeprowadzenie warsztatów, a wszystkim uczestnikom za aktywny udział i chęć uczestnictwa w tego typu szkoleniu. Zapraszamy do śledzenia naszych stron www.karpacki.pl oraz wedrowaniebezplecaka.visitcarpathia.com, gdzie niebawem zamieszczona będzie informacja dotycząca kolejnego szkolenia.

Prezentacje ze szkolenia znajdziecie Państwo pod linkiem http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,666,relacja-ze-szkolenia-dziedzictwo-przyrodnicze-i-kulturowe-w-promocji-regionu-i-turystyki-pieszej.html . Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.