Z życia Euroregionu

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska z wizytą na Ukrainie

Spotkania podsumowujące efekty podjętych działań oraz mające na celu wprowadzenie nowych kierunków rozwoju są stałym elementem każdej współpracy: także tej międzynarodowej, w której od lat aktywny udział bierze Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Tym razem, podczas  grudniowych obchodów Dnia Samorządu, który odbył się na Ukrainie, a połączony był z rocznicą powstania Zrzeszenia Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina” spotkali się przedstawiciele trzech krajów: Polski, Ukrainy oraz Rumunii. Te trzy kraje, o wspólnej historii, zazębiającej się tradycji oraz podobnych kierunkach rozwoju dążą do tego, aby podjęta współpraca była jak najbardziej owocna: głównie tego zagadnienia dotyczyły prowadzone rozmowy i prezentacje.

Podczas Karpackiego Forum Partnerstwa, w przemówieniu wygłoszonym przez Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia, pana Dawida Laska, została szczególnie podkreślona perspektywa polsko-ukraińskiej współpracy na rzecz Euroregionu, która w najbliższych latach ma zostać znacznie zacieśniona. Mamy nadzieję, że to i kolejne spotkania przełożą się na odnoszone w przyszłości sukcesy.

 

Wyróżnienie i nowe zadania przed Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska

Działające na rzecz rozwoju i popularyzacji turystyki nie tylko w Polsce, ale też poza granicami naszego kraju, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zostało po raz kolejny wyróżnione – przyznany mu został statusu Karpackiej Platformy Zrównoważonej Turystyki - Centrum Polska, dzięki któremu wzrasta ranga Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej i otwierają się nowe możliwości współpracy.

Podczas warszawskiego posiedzenia Grupy Zadaniowej Zrównoważonej Turystyki Konwencji Karpackiej, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pani Ewa Pawlak-Lewandowska, pogratulowała Stowarzyszeniu i podkreśliła rangę wyróżnienia: dzięki niemu w znaczny sposób może polepszyć się wzajemna wiedza oraz porozumienie partnerów z Polski, Ukrainy i Rumunii, co przełoży się na efektywną realizację najbliższych planów. O nowych koncepcjach mówił także wiceprezes Stowarzyszenia, pan Dawid Lasek, który zaprezentował też historię utworzenia KPZT.

Uzyskanie statusu nie tylko otwiera przez Stowarzyszeniem nowe możliwości, ale stawia nowe wymagania i obowiązki: dbałość o rozwój regionu w swoim własnym kraju i w kraju partnerskich to zadanie wymagające wielkiego zaangażowania i mamy nadzieję, że dzięki zacieśnionej współpracy i poszerzaniu horyzontów, zostanie ono zrealizowane.