Szkolenie DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE W PROMOCJI REGIONU I TURYSTYKI PIESZEJ

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - inicjator marki karpackiej „CARPATHIA” opartej na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Karpat serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pn. „DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE W PROMOCJI REGIONU I TURYSTYKI PIESZEJ”, które odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2018 roku w Zajeździe pod Caryńską w Ustrzykach Górnych.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju turystyki.  Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza polsko-słowackiego oraz sposobu ich udostępniania dla turystyki pieszej przy uwzględnieniu nowoczesnych narzędzi informacji i promocji.

Podczas szkolenia zaprezentowany zostanie powstały w ramach projektu produkt turystyczny „Wędrowanie bez plecaka” wraz z nowoczesną aplikacją mobilną zawierającą zidentyfikowane szlaki turystyczne pogranicza polsko-słowackiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń 12.02.2018 r. Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na naszej stronie internetowej:

http://www.karpacki.pl/aktualnosci/art,657,szkolenie-dziedzictwo-przyrodnicze-i-kulturowe-w-promocji-regionu-i-turystyki-pieszej.html

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt pod numerem tel.:
+48 17 857 63 69, wew. 25, e-mail: mwedrychowicz@karpacki.pl. Osobą kontaktową jest Pani Monika Wędrychowicz.