Z życia Euroregionu

XIII Międzynarodowe Forum Euroregionu Akwilejskiego w Udine

O ważnych sprawach należy dyskutować, a do takich zdecydowanie należą kwestie migracyjne, które ostatnio dotykają znaczną część Europy. O tych właśnie sprawach, we włoskiej Udine, rozmawiali politycy, dyplomaci, przedstawiciele środowiska akademickiego i administracji publicznej, reprezentujący kraje Centralnej i Wschodniej Europy oraz Bałkanów. W Forum brał udział także Dawid Lasek – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregionu Karpackiego, który poruszył temat stanowiska Polski w sprawach emigrantów i zapewnił, że rząd naszego kraju wyraża myśli i uczucia mieszkańców. Nawiązał także do sytuacji społecznej w Polsce oraz jednorodności obywateli pod względem religijnym i kulturowym. Uczestnicy spotkań i paneli dyskusyjnych dogłębnie zbadali główny temat Forum, a wnioski wyciągnięte z rozmów oraz prezentacji z pewnością przyczynią się do znalezienia rozwiązania problemów.

 

Szwajcarska delegacja z wizytą w Polsce

Najlepszą okazją do wymiany opinii oraz przedstawienia efektów prowadzonych działań jest osobiste spotkanie, dlatego też w biurze Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska zorganizowane zostało spotkanie z delegacją szwajcarskich parlamentarzystów. Głównym celem wizyty było podsumowanie tegorocznych działań, które udało się zrealizować dzięki wsparciu otrzymanemu ze środków Swiss Contribution. Prezentację dla zgromadzonych wygłosił wiceprezes Stowarzyszenia, pan Dawid Lasek. Wizyta w rzeszowskim biurze nie była jedynym elementem pobytu delegatów w naszym kraju: znalazł się również czas na wizytę w Łańcucie i dyskusję na temat podkarpackich inwestycji oraz wyjazd do Warszawy i Siedlec, podczas których Szwajcarzy zapoznali się z polską kulturą oraz dziedzictwem.